Flutter: 16 bibliotek, bez których nie wyobrażam sobie projektu w tej technologii.

Tym razem przedstawię Ci biblioteki flutter, z których korzystam w swoich projektach w tej technologii.

Flutter: 16 bibliotek, bez których nie wyobrażam sobie projektu w tej technologii.

Flutter zawiera mnóstwo użytecznych bibliotek gotowych do użycia. Społeczność programistów Fluttera jest niesamowicie aktywna pod tym względem.

Dzisiejszy wpis będzie zawierał listę moich ulubionych bibliotek, z których korzystam w swoich projektach Flutterowych (ta odmiana, aż ciśnie się na usta 🙂 ). Kolejność bibliotek jest losowa, ale zachowałem podział na ich użycie.

1. flutter_bloc

Uwielbiam podejście do separacji odpowiedzialności, które proponuje Bloc. W aplikacji Flutter opartej o Bloc, czyli o Business logic component architektura wygląda następująco:

Komponent Bloc jest odpowiedzialny za przechwytywanie zdarzeń pochodzących z warstwy interfejsu użytkownika i zamianie ich na obiekty stanów. To on decyduje na podstawie typu zdarzenia skąd pobrać dane oraz jaki stan zwrócić. Możesz sobie to wyobrazić jako kolejkę zdarzeń, na którą wysyłamy jakieś żądania np. 'pobierz listę klientów’, bloc rozpoznając to zdarzenie, pobierze dane z repozytorium klientów i zwróci stan/obiekt (czyli to na co czeka UI) o typie ClientsLoaded.

To, w jaki sposób zaprojektowano działanie tego wzorca, pomaga przy rozwijaniu większych aplikacji mobilnych. Szczerze polecam dokumentację przygotowaną na stronie projektu.

Bloc State Management Library
Official documentation for the bloc state management library. Support for Dart, Flutter, and AngularDart. Includes examples and tutorials.

2. get_it

W skrócie: kontener IoC. Łatwy w obsłudze i jeden z najpopularniejszych jeżeli chodzi o użycie we Flutterze.

get_it | Dart Package
Simple direct Service Locator that allows to decouple the interface from a concrete implementation and to access the concrete implementation from everywhere in your App”

3. flutterfire – Firebase

Firebase chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Istnieje implementacja poszczególnych serwisów na platformę Flutter o nazwie zbiorczej Flutterfire.

GitHub - firebase/flutterfire: 🔥 A collection of Firebase plugins for Flutter apps.
🔥 A collection of Firebase plugins for Flutter apps. - GitHub - firebase/flutterfire: 🔥 A collection of Firebase plugins for Flutter apps.

4. http

Klient http szeroko wykorzystywany przez programistów Fluttera.  Zawiera podstawowe, podstawowe funkcjonalności, których możesz wymagać od klienta http.

http | Dart Package
A composable, multi-platform, Future-based API for HTTP requests.

5. auto_size_text

Pierwsza z bibliotek UI w tym zestawieniu. Pozwala na skorzystanie z tekstowego widgetu, którego jak nazwa sugeruje, będzie automatycznie dostosowywał wielkość czcionki do rozmiaru kontenera, w którym się znajduje. Posiada wiele właściwości, które pozwolą nam na dostosowanie zachowania zmiany wielkości czcionki do naszych potrzeb.

auto_size_text | Flutter Package
Flutter widget that automatically resizes text to fit perfectly within its bounds.

6. lottie

Lottie jest dziełem zespołu developerów z Airbnb, które pozwala na korzystanie z animacji stworzonych w Adobe After Effects. Oczywiście powstała, także implementacja dla potrzeb wykorzystania we Flutterze. Same animacje są udostępniane w formacie JSON i są świetnie! Ich płynność i prostota dodają szczyptę magii w widokach aplikacji mobilnych. Spójrz choćby na przykład poniżej.

Koniecznie sprawdź galerię dostępnych do pobrania za darmo animacji.

lottie | Flutter Package
Render After Effects animations natively on Flutter. This package is a pure Dart implementation of a Lottie player.

https://lottiefiles.com/

7. flutter_svg

Warto korzystać bezstratnych formatów graficznych. Jednym z nich jest format SVG. Biblioteka flutter_svg, pozwala na skorzystanie z grafiki właśnie w tym formacie. Udostępnia dedykowany widget do użycia.

Zasoby

flutter_svg | Flutter Package
An SVG rendering and widget library for Flutter, which allows painting and displaying Scalable Vector Graphics 1.1 files.

8. google_fonts

Niesamowicie pomocna biblioteka udostępniająca prawdopodobnie wszystkie dostępne ikone w ramach Google Fonts. Dzięki niej nie musimy pobierać  potrzebnych nam w projekcie czcionek. Wystarczy wywołanie podobne do następującego:

Text(
 'This is Google Fonts',
 style: GoogleFonts.lato(
  textStyle: TextStyle(color: Colors.blue, letterSpacing: .5),
 ),
),
google_fonts | Flutter Package
A Flutter package to use fonts from fonts.google.com. Supports HTTP fetching, caching, and asset bundling.

9. tinycolor

Rozwiązanie, które pomaga w zarządzaniu kolorami w aplikacji Flutter. Udostępnia mnóstwo operacji na kolorach od tworzenia go na podstawie wartości hex, aż po przyciemnianie i rozjaśnianie. Must have twojej aplikacji.

final color = TinyColor.fromString("#ffffff");
final secondColor = TinyColor(Colors.red).lighten().color;
tinycolor | Flutter Package
Flutter Color manipulation and conversion, ported from JS tinycolor2

10. equatable

Język Dart domyślnie porównuje obiekty po referencji. Biblioteka Equatable umożliwia programiście łatwe porównywanie obiektów po wartości, dzięki przeciążeniu odpowiednich operatorów klasy.  Niedawno napisałem artykuł poświęcony w całości tej bibliotece. Poniżej dodaje link. Zajrzyj jeżeli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób zaimplementować tę bibliotekę w swoim projekcie.

Wystarczy, że przeciążymy właściwość props i uzupełnimy listę tymi polami, które mają brać udział w porównywaniu wartości.

import 'package:equatable/equatable.dart';

class Person extends Equatable {
 final String name;

 Person(this.name);

 @override
 List<Object> get props => [name];

 factory Person.fromJson(Map<String, dynamic> json) {
  return Person(json['name']);
 }
}
equatable | Dart Package
A Dart package that helps to implement value based equality without needing to explicitly override == and hashCode.

11. uuid

Biblioteka przeznaczona do generowania UUID. Udostępnia metody pozwalające na utworzenie UUID opartego o ciąg znaków czy aktualny czas.

import 'package:uuid/uuid.dart';

var uuid = Uuid();

// Generate a v1 (time-based) id
uuid.v1(); // -> '6c84fb90-12c4-11e1-840d-7b25c5ee775a'

// Generate a v4 (random) id
uuid.v4(); // -> '110ec58a-a0f2-4ac4-8393-c866d813b8d1'

// Generate a v5 (namespace-name-sha1-based) id
uuid.v5(Uuid.NAMESPACE_URL, 'www.google.com'); // -> 'c74a196f-f19d-5ea9-bffd-a2742432fc9c
uuid | Dart Package
RFC4122 (v1, v4, v5) UUID Generator and Parser for all Dart platforms (Web, VM, Flutter)

12. intl

Pod tą enigmatyczną nazwą kryje się biblioteka pomagająca przy internacjonalizacji aplikacji, ale także udostępniająca metody do formatowania i parsowania czasu. W moim przypadku korzystam z niej tylko w tym drugim celu.

intl | Dart Package
Contains code to deal with internationalized/localized messages, date and number formatting and parsing, bi-directional text, and other internationalization issues.

13. package_info

Chyba nie muszę szczególnie tłumaczyć przeznaczenie tej biblioteki. Pozwala ona nam uzyskać informacje o aplikacji m.in. numer wersji czy nazwy aplikacji. Prosta i przydatna.

package_info | Flutter Package
Flutter plugin for querying information about the application package, such as CFBundleVersion on iOS or versionCode on Android.

14. shared_preferences

Ustawienia aplikacji, informacje tymczasowe? Shared Preferences Ci w tym pomogą.

shared_preferences | Flutter Package
Flutter plugin for reading and writing simple key-value pairs. Wraps NSUserDefaults on iOS and SharedPreferences on Android.

15. mockito

Testy jednostkowe wymagają od programisty tworzenia atrap zależności. Biblioteka Mockito udostępnia przyjazny interfejs do tego celu.

mockito | Dart Package
A mock framework inspired by Mockito with APIs for Fakes, Mocks, behavior verification, and stubbing.

16. bloc_test

Jeśli architektura Twojej aplikacji jest oparta o Bloc i testujesz kod, ta biblioteka może być niezwykle przydatna. Pozwala na wygodne testowanie obiektów Bloc dzięki klarownemu interfejsowi.

bloc_test | Dart Package
A testing library which makes it easy to test blocs. Built to be used with the bloc state management package.

Podsumowanie

Biblioteki, które umieściłem w tym zestawieniu, są tymi, które rzeczywiście są bazą w moich projektach i raczej bez nich nie startuję.  Jeżeli podczas pracy z wybraną biblioteką natrafiłbyś na jakieś problemy, napisz do mnie. Chętnie Ci pomogę!