Flutter i snackbar. 3 sposoby na rozwiązanie problemu z BuildContext

Flutter. W tym artykule dowiesz się w jaki sposób poradzić sobie z wyjątkiem "Scaffold.of() called with a context that does not contain a Scaffold."

Flutter i snackbar. 3 sposoby na rozwiązanie problemu z BuildContext

Tworzysz aplikację Flutter. Co zrobić, gdy podczas próby wyświetlenia snackbara otrzymujemy następujący exception?

Scaffold.of() called with a context that does not contain a Scaffold.

Gdy po raz pierwszy natknąłem się na ten problem spędziłem kilka konkretnych godzin zanim świadomie zrozumiałem mój błąd. A wiec kiedy się on pojawia? Zgodnie z opisem wyjątku wtedy gdy próbujemy uzyskać instancję Scaffold na podstawie contextu, który go nie zawiera. Dzieje się tak, gdy wykorzystywany kontekst pochodzi z tego samego widgetu StatefulWidget, co ten, którego funkcja kompilacji tworzy widget Scaffold.

Proste, ale namierzenie miejsca występowania problemu za pierwszym razem może nastręczyć nie lada trudności.

😇
Dzieje się tak, gdy wykorzystywany kontekst pochodzi z tego samego widgetu StatefulWidget, co ten, którego funkcja kompilacji tworzy widget Scaffold.

Flutter i snackbar. Przykładowy kod

Przeanalizuj poniższy kod. Jeśli spróbowałbyś wcisnąć przycisk, który według opisu powinien wyświetlić snackbara, uzyskasz omawiany wyjątek.

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 @override
 _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text("Demo"),
   ),
   body: Center(
    child: Column(
     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
     children: <Widget>[
      Text(
       'Click below to show a snackbar!',
      ),
      OutlineButton(
       child: Text("Click!"),
       onPressed: () {
        final snackBar = SnackBar(content: Text('My SnackBar!'));

        Scaffold.of(context).showSnackBar(snackBar);
       },
      )
     ],
    ),
   ),
  );
 }
}

void main() {
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Demo',
   home: MyHomePage(),
  );
 }
}

W czym problem? Przecież widok jest zawarty w obiekcie Scaffold, więc wszystko powinno być ok. To prawda, o ile w danym momencie on już istnieje.

No dobrze, problem polega na tym, że w momencie wywołania Scaffold.of(context), Flutter nie zbudował jeszcze w pełni drzewa widoku. To dlatego pomimo umieszczenia jako rodzica właśnie obiektu Scaffold, otrzymujemy exception podczas próby pokazania snackbara.

W takim razie jak to naprawić?

Znam 3 sposoby na poprawę tego problemu. Wybór rozwiązania należy dla Ciebie.

1. Skorzystanie z widgetu Builder.

Zanim jego funkcja przypisana do builder zostanie wywołana jego rodzice muszą zostać zbudowani. Dzięki czemu wywołanie Scaffold.of(context), będzie w stanie wyszukać Scaffold w drzewie widgetów, ponieważ został już istnieje. To pozwoli na poprawne wyświetlenie snackbara. Parametr w currentContext równie dobrze mógłby nazywać się po prostu context.

lass MyHomePage extends StatefulWidget {
 @override
 _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text("Demo"),
   ),
   body: Builder(
    builder: (currentContext) => Center(
     child: Column(
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
      children: <Widget>[
       Text(
        'Click below to show a snackbar!',
       ),
       OutlineButton(
        child: Text("Click!"),
        onPressed: () {
         final snackBar = SnackBar(content: Text('My SnackBar!'));

         Scaffold.of(currentContext).showSnackBar(snackBar);
        },
       )
      ],
     ),
    ),
   ),
  );
 }
}

void main() {
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Demo',
   home: MyHomePage(),
  );
 }
}
2. Nowy widget

Problem zostanie rozwiązany podobnie jak wcześniej. W momencie wywołania snackbara skorzystamy z nowego contextu, który będzie w stanie odnaleźć instancję Scaffold.

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 @override
 _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: Text("Demo"),
    ),
    body: MyContent());
 }
}

class MyContent extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Center(
    child: Column(
   mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
   children: <Widget>[
    Text(
     'Click below to show a snackbar!',
    ),
    OutlineButton(
     child: Text("Click!"),
     onPressed: () {
      final snackBar = SnackBar(content: Text('My SnackBar!'));

      Scaffold.of(context).showSnackBar(snackBar);
     },
    )
   ],
  ));
 }
}

void main() {
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Demo',
   home: MyHomePage(),
  );
 }
}
3. Skorzystanie z GlobalKey

Moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. W tym rozwiązaniu odwołujemy się już bezpośrednio do obiektu Scaffold, dlatego samo wywołanie snackbara jest inne niż poprzednio.

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 @override
 _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 var scaffoldKey = GlobalKey<ScaffoldState>();

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   key: scaffoldKey,
   appBar: AppBar(
    title: Text("Demo"),
   ),
   body: Center(
    child: Column(
     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
     children: <Widget>[
      Text(
       'Click below to show a snackbar!',
      ),
      OutlineButton(
       child: Text("Click!"),
       onPressed: () {
        final snackBar = SnackBar(content: Text('My SnackBar!'));

        scaffoldKey.currentState.showSnackBar(snackBar);
       },
      )
     ],
    ),
   ),
  );
 }
}

void main() {
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Demo',
   home: MyHomePage(),
  );
 }
}

Podsumowanie

Mam nadzieję, że wyjaśniłem Ci, co jest przyczyną problemu, a także to, w jaki sposób sobie z nim poradzić. Przedstawiłem Ci trzy rozwiązania, które możesz użyć w swojej aplikacji Flutter, a Ty wybierz te, które najlepiej sprawdzi się w konkretnym przypadku.

of method - Scaffold class - material library - Dart API
API docs for the of method from the Scaffold class, for the Dart programming language.
BuildContext class - widgets library - Dart API
API docs for the BuildContext class from the widgets library, for the Dart programming language.