iOS i Flutter – Przygotowanie Wersji Release W 9 Krokach.

Flutter i iOS. Jak przygotować wersję release aplikacji iOS we Flutterze.

iOS i Flutter – Przygotowanie Wersji Release W 9 Krokach.

Można to zrobić na wiele sposobów. Ja przedstawię Ci moim zdaniem z najprostszy z nich.

💰
Do wydania wersji release wymagane jest płatne członkostwo Apple Developer Program.
Członkostwo możesz zakupić, przechodząc na stronę https://developer.apple.com/account.

1. Uruchom swój projekt Flutter, a następnie otwórz Xcode, klikając prawym na folderze iOS.

2. Na górnej belce kliknij Product > Archive To uruchomi proces przygotowania wersji release.

3. Jeśli pojawi się okno wymagające wpisania hasła, to podaj to samo hasło, którego używasz do logowania się do swojego komputera i kliknij Always Allow.

4. Po pewnym czasie powinno się pojawić nowe okno Archives. Jeśli omyłkowo je zamknąłeś, to przejdź do Window > Organizer.

5. Zaznacz ostatni build i kliknij przycisk Distribute App. Następnie kliknij App Store Connect, w kolejnym oknie kliknij Upload.

6. Po procesie wstępnej weryfikacji pojawi się okno, które pozwoli Ci stworzyć nową aplikację w App Store (o ile jej wcześniej nie stworzyłeś w App Store Connect). Podaj w nim poprawną nazwę.

7. Jeśli kolejna weryfikacja przeszła poprawnie, to w kolejnym kroku upewnij się, że wszystkie opcje są zaznaczone, po czym przejdź dalej.

8. Wybierz Automatically manage signing. Przejdź dalej i wpisz ponownie hasło logowania do komputera.

9. Zwieńczeniem będzie możliwość kliknięcia przycisku Upload. 🎉

💁‍♀️
Poczekaj, aż proces się zakończy (może to potrwać nawet kilka minut).